Projekt badawczy "unLoc" – spotkanie informacyjne

Pokaż w kalendarzu: 
0

Specjalizujesz się w korzystaniu z narzędzi algorytmów głębokiego uczenia maszynowego – generative AI, zwłaszcza narzędzi do generowania obrazów? Znasz się na nowoczesnych technologiach? Jesteś studentem, doktorantem, młodszym pracownikiem naukowym, którzy chcieliby stać się częścią niewielkiego zespołu testującego i badającego różne narzędzia w tym zakresie? Weź udział w projekcie badawczym "unLoc".
 


CO? - projekt badawczy "unLoc" – spotkanie informacyjne
KIEDY? -3 czerwca 2024 r., godz. 18.00
GDZIE? – online


O PROJEKCIE
Projekt UnLoc inspirowany jest koncepcją "miejsca kontroli" jako metafory zjawiska architektury władzy i tego, jak odzwierciedla ona historię manifestacji władzy przejawiających się w planowaniu przestrzeni publicznej. Projekt koncentruje się szczególnie na architekturze postkomunistycznej w byłym bloku wschodnim, badając jej wpływ na uwarunkowania przestrzenne miast. Projekt ma na celu zbadanie adekwatności funkcjonalności tego typu budynków do współczesnych potrzeb mieszkańców, zaprojektowania nowych funkcji dostosowanych do ich potrzeb, możliwych strategii przekształceń tych budynków w architekturę zrównoważoną, ekologiczną i inkluzywną.
W projekcie badane mają być strategie przekształcenia "pionowego" podejścia do projektowania architektury miejskiej, które odzwierciedla podziały klasowe w społeczeństwie, na podejście "horyzontalne”" które koncentruje się na dostępności i upodmiotowieniu obywateli w kształtowaniu przestrzeni miejskich. Projekt ma na celu wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do tworzenia alternatywnych wizji przestrzeni miejskich, odpowiadających na potrzeby mieszkańców miast. Podejście to jest zgodne z najnowszą literaturą urbanistyczną i podkreśla potencjał narzędzi cyfrowych, ułatwiających partycypacyjne i integracyjne metody planowania przestrzennego.

Kierownikiem projektu jest dr Jacek Złoczowski z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


O ORGANIZATORZE
Sieć JPI Urban Europe wspiera badaczki i badaczy realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty odpowiadające na wyzwania miast i obszarów zurbanizowanych. Tegoroczny konkurs pod nazwą: Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions dotyczył rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej.

Narodowe Centrum Nauki współpracuje z siecią JPI Urban Europe od 2015 roku, włączając się w organizację konkursów dla naukowców realizujących międzynarodowe projekty badawcze w obszarze szeroko rozumianej tematyki miejskiej. Dotychczas polscy naukowcy dzięki udziale NCN w sieci mogli ubiegać się o finansowanie w siedmiu konkursach JPI Urban Europe. Uzyskali w nich finansowanie dla 15 projektów o łącznej wartości niemal 12 mln zł.


SPOSÓB APLIKACJI
Zgłoszenie udziału należy przesłać na adres: jacek.zloczowski@up.krakow.pl.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego