Projekt BK: "Czas na staż"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Wydaje Ci się, że jesteś kreatywny, a Twoja głowa jest zawsze pełna nowych, innowacyjnych pomysłów? Weź udział w projekcie "Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż" i zdobądź grant w wysokości nawet 100 000 złotych na realizację własnego pomysłu związanego z wchodzeniem absolwentów na rynek pracy!


 


CO? – projekt „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”


O WYDARZENIU
Od listopada 2016 r. Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego pełnić będzie funkcję Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI) w ramach realizacji w województwie śląskim projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”.

Projekt skierowany jest do dwóch grup:

  • kategoria STUDENT: studenci, środowiska studenckie, w tym absolwenci do 3 lat po zakończeniu nauki, pracownicy dydaktyczni,
  • kategoria MENTOR: przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele biznesu zatrudniający lub uczestniczący w kształceniu praktycznym studentów.

Studenci lub przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski konkursowe mają szansę uzyskać grant nawet do 100 000 złotych na realizację własnego pomysłu związanego z przechodzeniem absolwentów uczelni wyższych na rynek pracy.

Wszystkich zainteresowanych, zarówno zdecydowanych, jak i niezdecydowanych, zapraszamy na spotkania informacyjne. Przy kawie i herbacie będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów na temat konkursu, porozmawiać o innowacjach, przekonsultować własny pomysł lub znaleźć inspirację. Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 listopada 2016 r. (szczegóły wkrótce)!

W projekcie realizowane będą również:

  • Warsztaty kreatywności – dla studentów i przedsiębiorców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie,
  • Akademia Innowatora – dla uczestników, których wnioski zostaną wybrane w drodze konkursu.

O ORGANIZATORZE
Głównym liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.


DLA KOGO?
Dla studentów, absolwentów, pracowników dydaktycznych oraz przedsiębiorców, pracodawców i przedstawicieli biznesu.


SPOSÓB APLIKACJI
Zachęcamy do zapoznawania się z aktualnościami związanymi z przebiegiem projektu, regulaminem oraz dokumentacją konkursową dostępną na stronie internetowej lidera projektu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier pod numerem telefonu: 32 359 20 32 lub w pokoju 120.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Chatys (malgorzata.chatys@us.edu.pl) oraz Marcin Rostański (m.rostanski@us.edu.pl)

Zachęcamy do udziału!

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego