Projekt "Naukowa Akademia Biznesu"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Otawa Group Sp. J. zapraszają do udziału w projekcie Naukowa Akademia Biznesu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu współpracy nauki i biznesu poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i wzbudzenie proaktywnych postaw w zakresie tworzenia firm spin off/spin out. Działania te przyczynią się do wsparcia rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Regionu.

Do udziału w projekcie zaproszeni są:
• pracownicy naukowi jednostek naukowych,
• pracownicy naukowi i naukowo-dydaktycznych uczelni województwa śląskiego,
• doktoranci,
• absolwenci uczelni (w okresie do 12 m-cy od ukończenia studiów)
• studenci
zamieszkali w woj. śląskim i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie woj. śląskiego.
 

Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 80 osób, które są zainteresowane nabyciem wiedzy i rozwojem kompetencji niezbędnych do założenia firm typu spin-off/spin-out w szczególności w następujących obszarach:

  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne;
  • Biologia i medycyna;
  • Górnictwo;
  • Energetyka;
  • Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne;
  • Metalurgia i inżynieria materiałowa;
  • Transport.
     

W ramach projektu „Naukowa Akademia Biznesu” zaplanowano następujące działania:
• Szkolenia stacjonarne z 10 zakresów tematycznych: działalność gospodarcza w obszarach wskazanych na „Liście kierunków rozwoju technologicznego woj. śląskiego do roku 2020” – wypracowanie pomysłów; prawno – finansowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; od nauki do biznesu – komercjalizacja innowacyjnych pomysłów (wynalazków i innowacyjnych technologii, udzielanie licencji, patentowanie, sprzedaż wynalazku); opracowanie struktury firmy spin off/spin out; finansowanie firm spin off/spin out w Polsce (możliwości i warunki zewnętrzne finansowania projektów innowacyjnych i badawczych); skuteczny Biznes Plan; zarządzanie firmą (kształtowanie umiejętności kierowniczych, firma w globalnej gospodarce, strategia rozwojowa firmy i budowa jej konkurencyjności); marketing w przedsiębiorstwie spin off/ spin out; negocjacje;
• Szkolenia elektroniczne zgodne z programem szkoleń stacjonarnych;
• Doradztwo grupowe na temat doboru formy prowadzenia działalności, formy opodatkowania;
• Doradztwo indywidualne z zakresu marketingu i spotkań biznesowych z potencjalnymi kontrahentami.
 

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do edycji:
II edycji: 07-12.2012 r. – zajęcia w weekendy
III edycji: 10.2012 r. - 03.2013 r. – zajęcia w dni powszednie lub w weekendy
Wszyscy zainteresowani zaproszeni są do odwiedzenia Punktu Rekrutacyjnego.

Realizacja projektu trwa do czerwca 2013 r.
Całość projektu zwieńczy konferencja naukowa „Przedsiębiorczy Naukowiec”.
Dla pięciu uczestników z najlepszymi pomysłami na firmę spin off/spin out zostaną zorganizowane spotkania z potencjalnymi inwestorami z terenu województwa śląskiego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu.

Punkt Rekrutacyjny:
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
Tel. (032) 781 49 84 Faks (032) 781 49 81
e-mail: nab@rig.katowice.pl

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego