Rekrutacja 2020 do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Pokaż w kalendarzu: 
0

Chcesz mieć gwarancję zatrudnienia w administracji rządowej? Przygotować się do pełnienia funkcji kierowniczych? Mieć wpływ na rozwój państwa? Zgłoś się i zostań słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Zgłoszenia on-line przyjmowane będą od 1 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

 


CO? –Rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
KIEDY? – zgłoszenia od 1 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.


O WYDARZENIU

Nauka trwa ok. 18 miesięcy. Słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do służby publicznej.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oferuje swoim słuchaczom:

 • comiesięczne stypendium dla każdego słuchacza (3300 zł brutto)
 •  staże zagraniczne – 6 tygodni w UE
 •  staże krajowe – 16 tygodni w centralnych urzędach administracji publicznej RP
 •  gwarancja zatrudnienia w urzędach administracji rządowej
 • rozwój umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i przywódczych
 • dostęp do najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji
 • znakomity początek profesjonalnej kariery w administracji publicznej
 • możliwość uzyskania mianowania
 • intensywną naukę języków obcych
 • wraz z dyplomem KSAP – certyfikat językowy
 • ubezpieczenia społeczne
 • możliwość zakwaterowania (centrum Warszawy)
 • udział w licznych konferencjach i konwersatoriach

O ORGANIZATORZE

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego od prawie 30 lat kształci przyszłych liderów administracji publicznej. Szkoła posiada unikalne doświadczenie w przygotowaniu i organizacji programów odpowiadających specyficznym potrzebom i wyzwaniom stojącym przed administracją publiczną.


DLA KOGO?

O przyjęcie do KSAP może ubiegać się osoba, która:

 • nie ukończyła 32 lat,
 • posiada dyplom studiów wyższych z tytułem magistra,
 • zna dobrze jeden z języków obcych: angielski, francuski lub niemiecki.

SPOSÓB APLIKACJI
Szczegóły dotyczące rekrutacji i selekcji kandydatów znajdują się na stronie.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego