Rządowy program praktyk w administracji – nowe wolne miejsca

Pokaż w kalendarzu: 
0

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi instytucjami realizującymi rządowy program praktyk w administracji. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Szczegółowe informacje o programie praktyk w powyższej jednostce można uzyskać pod numerem telefonu 32 20 77 446  i/lub mailowo pod adresem praktyki.ko@poczta.kuratorium.katowice.pl.


Sąd Okręgowy w Katowicach

Szczegółowe informacje o programie praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym w Katowicach można uzyskać pod numerem telefonu 32 60 70 225 oraz adresem mailowym praktyki.sokatowice@katowice.so.gov.pl.


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Szczegółowe informacje o programie praktyk w powyższej jednostce można uzyskać w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych ŚUM w Katowicach pod numerem telefonu 32 20 83 518 oraz 32 20 83 541  i/lub mailowo pod adresem praktyki.sum@sum.edu.pl.


Sąd Okręgowy w Gliwicach

Szczegółowe informacje o programie praktyk w powyższej jednostce można uzyskać w pod numerem telefonu 32 33 801 01  i/lub mailowo pod adresem praktyki.so.gliwice@gliwice.so.gov.pl. Osobą zajmującą się koordynacją współpracy z uczelniami oraz weryfikacją dokumentów dotyczących praktyk jest Pani Katarzyna Brówka.


Urząd Statystyczny w Katowicach

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Urzędzie można uzyskać pod numerem telefonu 32 77 91 212 i/lub mailowo pod adresem Praktyki.USKCE@stat.gov.pl, g.dratwinska@stat.gov.pl.


Więcej informacji o rządowym programie praktyk znajduje się na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Oferty dotyczące wolnych miejsc w administracji rządowej opublikowane są na stronie.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego