Spotkanie dotyczące stypendiów w USA!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Marzysz o studiach w USA? Zgłoś się do programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta! Potrzebujesz więcej informacji? Przyjdź 27 marca na spotkanie informacyjne na Uniwersytet Śląski i porozmawiaj z koordynatorami programu!

 

 


CO? – spotkanie informacyjne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
KIEDY? - 27 marca 2018 r., godzina 10:00 - 11:00
GDZIE? - Uniwersytet Śląski, aula K. Lepszego
(budynek rektoratu UŚ, I piętro, Katowice, ul. Bankowa 12)


O WYDARZENIU
Spotkanie na Uniwersytecie Śląskim ma przybliżyć ofertę stypendialna i udzielić informacji nt. warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z oferty.
Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym.
Od ponad 59 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

Oferta stypendialna Komisji Fulbrighta skierowana jest do:

  • absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 roku.
  • doktorantów przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, organizacji pozarządowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2018 roku.
  • pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2018 roku.

O ORGANIZATORZE
Program Fulbrighta powstał w 1946 roku w USA i jest jednym z największych programów wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA a innymi krajami. Nad realizacją programu w Polsce czuwa Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, której misją jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.


DLA KOGO?
Wydarzenie skierowane jest do absolwentów studiów wyższych, doktorantów i pracowników naukowo – badawczych.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego