"Start z Wojewodą!", czyli konkurs o staż

Pokaż w kalendarzu: 
0

Studencie, jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w administracji publicznej – nie przegap możliwości udziału w programie „Start z Wojewodą”! Pomyśl o swojej karierze zawodowej już teraz i zdobądź płatny staż w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim!

 

 

Program skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym) śląskich uczelni państwowych. Z każdej uczelni w konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzej absolwenci. Muszą oni spełniać następujące wymagania:
- obronili pracę w danym roku kalendarzowym,
- otrzymali ocenę bardzo dobrą z pracy magisterskiej, w obszarze związanym z działalnością i kompetencjami wojewody, takim jak:

  • prawo;
  • finanse publiczne, ekonomia, księgowość;
  • urbanistyka;
  • architektura i budownictwo;
  • inwestycje publiczne;
  • nadzór nad zdrowiem;
  • pomoc społeczna;

- obronili pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym,
- ukończyli studia magisterskie z łączną średnią 4,5 lub wyższą,
- mogą pochwalić się dodatkowymi osiągnięciami naukowymi (stypendia, publikacje itp.) lub pracowniczymi (staże, projekty).


Najlepsi absolwenci będą mogli liczyć m. in. na:
- zawarcie z nimi umowy o pracę na czas określony (12 miesięcy);
- zdobycie doświadczenia zawodowego w rządowej administracji publicznej;
- udział w szkoleniach dotyczących podstaw funkcjonowania Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i całej administracji publicznej;
- udział w szkoleniach wewnętrznych, związanych z obszarem realizowanych zadań;
- udział w praktykach w innych wydziałach urzędu;
- możliwość udziału w urzędowych grupach roboczych lub projektach realizowanych w urzędzie.


Zgłoszenia przyjmowane są przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w terminie do 11 lipca 2014 r. Absolwenci chcący wziąć udział w programie są zobowiązane do dostarczenia CV uwzględniającego dodatkowe osiągnięcia oraz zaświadczenia z dziekanatu o uzyskanej średniej ocen ze studiów, ocenie z pracy magisterskiej i ocenie z obrony. Muszą również wypełnić oraz dostarczyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia dostępne na stronie Urzędu Wojewódzkiego: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzoa/start_z_wojewoda.html. W polu „osoba do kontaktu ze strony uczelni” formularza zgłoszeniowego prosimy wpisać "Biuro Karier, nr. tel. 32 359 19 82".

Dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej na adres: bk@us.edu.pl lub dostarczyć je osobiście do siedziby Biura, mieszczącej się przy ul. Bankowej 12A.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Karier, pod numerem telefonem: 32 359 20 32, w siedzibie Biura lub na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzoa/start_z_wojewoda.html

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej szansy!

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.3 (8 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego