Staż u Wojewody Mazowieckiego

Pokaż w kalendarzu: 
0

Płatny staż w Warszawie? Zdobądź doświadczenie w obszarze: polityki społecznej, spraw cudzoziemców, infrastruktury lub Skarbu Państwa i nieruchomości. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie do 9 września 2018 r. przymuje zgłoszenia do programu "Staż u Wojewody".

 

 


CO? – Program "Staż u Wojewody"
KIEDY? - zgłoszenia do 9 września 2018 r.
GDZIE? – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


O WYDARZENIU
Dzięki udziałowi w programie możesz zdobyć doświadczenie w w następujących komórkach organizacyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: 

  • Wydział Spraw Cudzoziemców, 
  • Wydział Polityki Społecznej, 
  • Wydział Infrastruktury, 
  • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, 
  • Biuro Kadr i Obsługi Prawnej.

Staż trwa 150 godzin zegarowych i jest płatny 2 100 zł brutto w ramach umowy zlecenia.


O ORGANIZATORZE
Wojewoda Mazowiecki sprawuje funkcje: przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią oraz reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.


DLA KOGO?
Program "Staż u Wojewody" jest skierowany do pełnoletnich absolwentów szkół średnich, którzy nie ukończyli 24 lat i posiadają polskie obywatelstwo.


ZAPISY
Wnioski o przyjęcie na staż można składać elektronicznie do 9 września 2018 r.

Formularz aplikacytjny do pobrania za strony

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego