Staż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Pokaż w kalendarzu: 
0

Zdobądź doświadczenie w instytucji wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego organizuje program miesięcznych Wakacyjnych Staży Studenckich. Termin przesyłania aplikacji upływa 6 maja 2018 r.

 

 


CO? – wakacyjny staż studencki w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
KIEDY? – lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r.
GDZIE? – wybrany departament lub wydział Biura Bezpieczeństwa Narodowego


O WYDARZENIU
Zdobędziesz nowe umiejętności i wykorzystasz wiedzę ze studiów w praktyce. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza do aplikowania na staże w następujących komórkach:

  • Departament Analiz Strategicznych,
  • Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego,
  • Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi,
  • Archiwum BBN.

Staż poprzedzony jest rekrutacją. Na test wiedzy i rozmowy, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów, zaproszonych zostanie co najmniej 20 dla każdej z wymienionych komórek organizacyjnych.


O ORGANIZATORZE
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, przy pomocy którego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Biuro zajmuje się także merytoryczną i organizacyjną obsługa Rady Bezpieczeństwa Narodowego.


DLA KOGO?
O staż mogą się starać studenci, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, ale nie ukończyli jeszcze 30. roku życia, a których średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów nie jest niższa niż 4,0.


ZAPISY
Termin przesyłania aplikacji upływa 6 maja 2018 r.
Więcej informacji na stronie. 

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego