Staż w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego

Pokaż w kalendarzu: 
0

Martwi Cię zanieczyszczenie mórz? Interesujesz się tematyką bezpieczeństwa oceanów? Aplikuj na staż w EMSA - Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego.
 


CO? – staż w (EMSA) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego
APLIKACJA DO: 30 czerwca 2022 r., godz. 18.00 (czasu brukselskiego)


O STAŻACH
Staże mają umożliwić uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa morskiego, reagowania na zanieczyszczenia morza oraz współpracy między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa morskiego. W trakcie powierzonych im zadań stażyści mogą zdobywać doświadczenie i wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej w dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa morskiego, komunikacji i administracji.

Czas trwania: 6–12 miesięcy

Staż płatny: wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września

Lokalizacja: Lizbona (Portugalia)

Więcej informacji na stronie


O ORGANIZATORZE
(EMSA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego odpowiada za zmniejszenie ryzyka wypadków morskich i zanieczyszczenia morza przez statki.


DLA KOGO?
Kto może się zgłosić? Obywatele państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii i krajów kandydujących będących beneficjentami strategii przedakcesyjnych, którzy posiadają dobrą znajomość języka angielskiego. Kandydaci muszą mieć ukończony pierwszy cykl studiów wyższych i posiadać odpowiedni dyplom.


SPOSÓB APLIKACJI
Więcej informacji znajduje się na stronie.  

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego