Stypendium Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

Pokaż w kalendarzu: 
0

Chciałbyś otrzymać wsparcie finansowe na dalszą naukę? Zostań stypendystą Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej!

 


CO? - Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej
APLIKACJA DO: 31 października 2019 r.


O WYDARZENIU
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny.

Celem funduszu jest wsparcie materialne:

  1. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa,
  2. wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa, w okresie 5 lat od opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej, z terenu całego kraju.

O ORGANIZATORZE
Fundusz stypendialny SKEF tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia, jako organizacji pożytku publicznego.


SPOSÓB APLIKACJI
Szczegóły projektu zawiera regulamin funduszu stypendialnego SKEF (regulamin, wnioski oraz wzór umowy stypendialnej dostępne są na stronie internetowej w zakładce SKEF charytatywny – fundusz stypendialny).

Zainteresowane osoby proszone są o czytelne wypełnienie wniosku, zapoznanie się z regulaminem oraz wzorem umowy funduszu stypendialnego.
Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 31 października 2019 roku, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów (wytyczne w regulaminie) przesyłając dokumenty na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81- 472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny

Pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego prosimy kierować do:
Pani Iwony Karmasz
58/624-98-76
e-mail: ikarmasz@skef.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego