Szkolenie BK: AgilePM Foundation

Pokaż w kalendarzu: 
0

Dlaczego warto wybrać szkolenie z AGILE? Tematyka szkolenia obejmuje praktyki DSDM® jak również zasady planowania i kontroli projektu a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu, o których należy pamiętać decydując się na zwinne zarządzenie. Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Już 22 i 23 maja 2017 r. na UŚ!

 


CO? - szkolenie "AgilePM Foundation"
KIEDY? - 22 i 23 maja 2017 r. , godz. 8:00 - 16:00
GDZIE? - Uniwersytet Śląski, s. 159 (Katowice, ul. Bankowa 12, II p.)


O SZKOLENIU
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z filozofią i pryncypiami metodyki DSDM®. Poznają również podstawy dotyczące procesu, ról i obowiązków oraz produktów rekomendowanych przez DSDM®. Tematyka szkolenia obejmuje praktyki DSDM® jak również zasady planowania i kontroli projektu a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu o których należy pamiętać decydując się na zwinne zarządzeni. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikująco AgilePM Foundation w najnowszej wersji.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Podręcznik „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”, materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin AgilePM Foundation dostępne są zarówno w wersji polskojęzycznej jak i anglojęzycznej.

Językiem wykładowym jest polski.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation.

Szkolenie będzie odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przekazu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.


PLAN SZKOLENIA

 1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM?
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 3. Przygotowanie do sukcesu
 4. Proces DSDM
 5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 6. Produkty DSDM
 7. Kluczowe praktyki DSDM
 8. Planowanie i kontrola
 9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.

PROWADZĄCY
Trenerzy INPROGRESS to zespół doświadczonych specjalistów, których wiedzę z zakresu zarządzania potwierdzają zdobyte akredytacje i lata doświadczeń w środowisku biznesowym. Dzięki zawodowej aktywności, z łatwością obrazują teoretyczną wiedzę przykładami z codziennej pracy. Indywidualne podejście do każdego uczestnika szkoleń oraz wypracowany warsztat trenerski sprawiają, że sale szkoleniowe opuszczają wyłącznie zadowoleni kursanci!

Marcin Trendel - trener, wykładowca i manager z wieloletnią praktyką. Posiada doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związanych z zarządzaniem nawet kilkudziesięcioosobowymi zespołami projektowymi oraz prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Zarządzał wieloma dużymi projektami z zakresu HR, finansów i nieruchomości. Na swoim koncie ma zrealizowany z sukcesem jeden z największych w Polsce projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
AgilePM oferuje:

 • Podejście, które zapewnia zwinność przy jednoczesnym zachowaniu pojęć takich jak projekt, dostarczanie produktów czy zarządzanie projektami.
 • Zwinne podejście do zarządzania projektami, które można zarówno stosować samodzielnie jak również w połączeniu z innymi metodykami projektowymi jak np. PRINCE2®.
 • Zwinne podejście, które może być używane w połączniu ze sformalizowanymi procesami zapewnienia jakości takimi jak ISO9001 i CMMI.

CERTYFIKACJA
Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim lub angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

Termin egzaminu Foundation zostanie ustalony w trakcie szkolenia w oparciu o sugestie uczestników.


KOSZTY
*Oferta cenowa specjalna skierowana wyłącznie dla studentów:

 • Koszt 2-dniowego szkolenia: 850 zł/netto => 490 zł/netto
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 700 zł/netto

Każdy uczestnik szkolenia w ramach poniesionych kosztów otrzymuje materiały szkoleniowe:           

 • wydruk materiałów,                    
 • zestawy ćwiczeniowe,
 • scenariusze ćwiczeń,
 • brudnopis na notatki. 

KONTAKT
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów organizacyjnych prosimy o kontakt z biurem spółki SPIN-US:
e-mail: spin@us.edu.pl
telefon: 32 359 20 79

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego