Szkolenie BK: Prince2® Foundation

Pokaż w kalendarzu: 
0

Weź udział w szkoleniu PRINCE2® i zdobądź wiedzę w zakresie zarządzania projektami! Ukończenie szkolenia i pozytywne zdanie egzaminu, pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, umożliwiającego w pełni profesjonalną działalność nad opracowywaniem własnego projektu, bez względu na jego zasięg. Szkolenie już 9 i 10 maja 2017 r. w Studenckiej Strefie Aktywności UŚ!

 


CO? - szkolenie "PRINCE2® Foundation"
KIEDY? - 9 i 10 maja 2017 r. , godz. 8:00 - 16:00
GDZIE? - Uniwersytet Śląski, Studencka Strefa Aktywności, s. 133 (Katowice, ul. Bankowa 12, parter)


O SZKOLENIU
Udział w szkoleniu zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt.

 • PRINCE2 daje korzyści w postaci kontroli zasobów i efektywnej możliwości zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu,
 • PRINCE2 zawiera ustalone i sprawdzone najlepsze praktyki zarządzania projektami. Metodyka ta jest szeroko rozpowszechniona i rozumiana, dzięki czemu zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu,
 • PRINCE2 zachęca do formalnego uznania odpowiedzialności w projekcie i koncentruje się na tym, co projekt ma dostarczyć, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo.

Szkolenie będzie odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przekazu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.


PLAN SZKOLENIA
Praca przedkursowa:

 • Lektura „PRINCE2 Tour” oraz rozwiązanie ćwiczeń
 • Rozwiązanie ćwiczenia – Puzzle
 • Rozwiązanie ćwiczenia – Role
 • Rozwiązanie ćwiczenia – Produkty
 • Rozwiązanie ćwiczenia – Ryzyko
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Foundation
 • Pierwszy próbny egzamin PRINCE2 Foundation wraz z wyjaśnieniami

Główne moduły:

 • Przegląd metodyki PRINCE2.
 • Temat Organizacja.
 • Proces Przygotowanie Projektu.
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe.
 • Proces Inicjowanie Projektu.
 • Temat Plany.
 • Temat Jakość.
 • Temat Ryzyko.
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu.
 • Temat Postępy.
 • Proces Sterowanie Etapem.
 • Temat Zmiana.
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
 • Proces Zamykanie Projektu.
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.
 • Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem.

PROWADZĄCY
Trenerzy INPROGRESS to zespół doświadczonych specjalistów, których wiedzę z zakresu zarządzania potwierdzają zdobyte akredytacje i lata doświadczeń w środowisku biznesowym. Dzięki zawodowej aktywności, z łatwością obrazują teoretyczną wiedzę przykładami z codziennej pracy. Indywidualne podejście do każdego uczestnika szkoleń oraz wypracowany warsztat trenerski sprawiają, że sale szkoleniowe opuszczają wyłącznie zadowoleni kursanci!

Marcin Trendel - trener, wykładowca i manager z wieloletnią praktyką. Posiada doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związanych z zarządzaniem nawet kilkudziesięcioosobowymi zespołami projektowymi oraz prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Zarządzał wieloma dużymi projektami z zakresu HR, finansów i nieruchomości. Na swoim koncie ma zrealizowany z sukcesem jeden z największych w Polsce projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2, zaznajomienie się z metodyką i terminologią.
 • Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg PRINCE2.
 • Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie, dostosowanie metodyki do projektu i organizacji.
 • Niższe koszty wdrożenia strategii organizacji, dzięki skutecznej realizacji projektów, a także dzięki eliminacji tych projektów, które są nieuzasadnione biznesowo.

CERTYFIKACJA
Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez PEOPLECERT „PRINCE2® Foundation”. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.


KOSZTY
*Oferta cenowa specjalna skierowana wyłącznie dla studentów:

 • Koszt 2-dniowego szkolenia: 850 zł/netto => 490 zł/netto
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 700 zł/netto

Każdy uczestnik szkolenia w ramach poniesionych kosztów otrzymuje materiały szkoleniowe:           

 • wydruk materiałów,                    
 • zestawy ćwiczeniowe,
 • scenariusze ćwiczeń,
 • brudnopis na notatki,
 • przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation.   

KONTAKT
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów organizacyjnych prosimy o kontakt z biurem spółki SPIN-US:
e-mail: spin@us.edu.pl
telefon: 32 359 20 79

                                                                  

Twoja ocena: Nic Średnia: 3.6 (5 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego