"Szlifowanie diamentów, młodzież NEET brylantami na rynku pracy"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Jesteś osobą do 29 roku życia? Szukasz możliwości rozwoju zawodowego? Weź udział w projekcie pt. „Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja”. 


CO? – Projekt „Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa śląskiego
brylantami rynku pracy – II edycja”

APLIKACJA DO: 31 marca 2018 roku


O WYDARZENIU
Celem projektu, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jest aktywizacja zawodowa grupy 120 osób zaliczających się do grupy młodzieży NEET, a tym samym zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem w postaci m.in. poradnictwa zawodowego i psychologicznego, warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, stałego wsparcia aktywizującego/motywującego, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy oraz 3-miesięcznych płatnych staży zawodowych. 


O ORGANIZATORZE
Keystone Consulting Sp. z o.o. to firma doradcza, świadczącą usługi z zakresu high value consulting.


DLA KOGO?
Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku od 18 do 29 r. ż., zamieszkujących teren województwa śląskiego, nie posiadających zatrudnienia i nie zarejestrowanych w PUP, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się lub nie szkoliły się w okresie czterech ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET).  


SPOSÓB APLIKACJI
Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest do 31 marca 2018 r.
Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie.
Dodatkowych informacji udzielają: Ewa Rajca, tel. 605 506 777 oraz Elżbieta Dobrzańska, tel. 509 433 397.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego