Trybunał Sprawiedliwości rekrutuje!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Chcesz pracować w strukturach Unii Europejskiej? Masz doświadczenie w pracy jako korektor tekstów? Trybunał Sprawiedliwości rekrutuje! Aplikuj już dziś!
 


CO? – Rekrutacja ciągła w Trybunale Sprawiedliwości na stanowisko korektora tekstów
APLIKACJA DO:  do 30 września 2017 r.


O WYDARZENIU
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prowadzi regularnie rekrutację, aby zapewnić zastępstwa podczas np. urlopów macierzyńskich lub wychowawczych, na stanowisko korektora tekstów w polskim wydziale tłumaczeń.

Do zakresu obowiązków należy w szczególności korekta tekstów – tłumaczeń na język polski orzecznictwa publikowanego w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także praca nad przygotowaniem dokumentów do publikacji we wspomnianym zbiorze, różnego rodzaju pomoc językowa oraz udział w pracach nad terminologią i frazeologią.

Wyłonieni laureaci mogą otrzymać propozycję zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony.


O ORGANIZATORZE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE.


DLA KOGO?
Kandydaci muszą spełniać warunki ogólne obowiązujące nowo zatrudnionych pracowników we wszystkich instytucjach unijnych (posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej; korzystać z pełni praw obywatelskich; mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej; posiadać odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych obowiązków)  oraz następujące warunki szczegółowe:

  1. wykształcenie: wyższe, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów w Polsce. Ukończone studia filologiczne będą dodatkowym atutem.
  2. doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletnie, po uzyskaniu wymaganego wyżej dyplomu, związane z korektą lub redakcją tekstów, udokumentowane. Doświadczenie w korekcie tekstów prawniczych będzie dodatkowym atutem.
  3. bardzo dobra znajomość języka polskiego (na poziomie języka ojczystego lub jemu równym) i biegła znajomość innego języka urzędowego Unii Europejskiej. Ze względu na specyfikę pracy wymagana jest dobra znajomość języka francuskiego. Znajomość innych języków urzędowych Unii Europejskiej będzie brana pod uwagę.
  4. znajomość edytora tekstów MS Word (korekta w track changes).

SPOSÓB APLIKACJI
Zainteresowane osoby proszone są o zarejestrowanie swojej kandydatury na stronie w terminie do 30 września 2017 r.

Po wstępnej ocenie kandydatur na podstawie CV, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w egzaminie oraz zostaną poproszeni o dosłanie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. umowy o pracę, umowy o dzieło, zaświadczenia od pracodawcy itp.) oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Egzamin będzie składał się z części pisemnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Egzamin pisemny obejmuje korektę tekstu z wykorzystaniem informacji zawartych we wskazówkach redakcyjnych przesłanych kandydatom przed egzaminem. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę wiedzy specjalistycznej, motywacji i zdolności do pracy w europejskiej służbie publicznej.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego