Weź udział w projekcie "GraduatON"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Jesteś studentem z niepełnosprawnością? Weź udział w projekcie "GraduatON" i skorzystaj z: doradztwa zawodowego i warsztatów kompetencji społecznych, a być może również ze stażu. Projekt adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (5 lat od ukończenia studiów).

 

 


CO? - projekt "GraduatON"
KIEDY? - realizowany jest do 30 września 2020 r.


O PROJEKCIE

Uczestnicy projektu skorzystają z:

  • doradztwa zawodowego, w tym testów psychozawodowych
  • wsparcia psychologa/coacha,
  • warsztatów z obsaru: autoprezentacji, organizacji czasu pracy, formułowania celów, komunikacji interpersonalnej.

Dodatkowo dla wybranych uczestników przewidziano:

  • szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających w pracy osoby z niepełnosprawnościami,
  • wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • płatne 3-miesięczne staże.

W ramach projektu fundacja pokrywa koszty wyżywienia, a także do wyczerpania środków koszty dojazdów na szkolenia i warsztaty.


DLA KOGO? 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

  • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
  • są absolwentami szkoły wyższej lub uzyskały absolutorium (do 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) lun są na ostatnim roku studiów wyższych. 

O ORGANIZATORZE

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację "Reaxum", założoną w 2013.

Obszary działania fundacji to: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienie wspomagane narzędziami komunikacji zdalnej i elektronicznej, szkolenia, wsparcie sportowców z niepełnosprawnościami oraz audyt obiektów.


APLIKACJA

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie.

Szczegłowych informacji udziela biuro Międzynarodowej Fundacji "Reaxum" tel. 728 422 860 lub e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego