Wiosenny Inkubator Innowacji

Pokaż w kalendarzu: 
0

Masz ciekawy innowatorski pomysł na narzędzie, metodę czy rozwiązanie poprawiające sytuację zawodową osób 50+, młodych mających trudności z wejściem na rynek pracy czy osób niepełnosprawnych? Weź udział w projekcie Wiosenny Inkubator Innowacji.


 


CO? – projekt Wiosenny Inkubator Innowacji
APLIKACJA DO: 6 września 2017 roku


O WYDARZENIU
Projekt Wiosenny Inkubator Innowacji został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli osobach powyżej 50 roku życia, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osobach niepełnosprawnych. Stowarzyszenie WIOSNA w ramach projektu wspierać będzie nowatorskie pomysły, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

W Wiosennym Inkubatorze Innowacji wspierane będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, którzy mają innowacyjne pomysły oraz impuls do działania i zmiany warunków panujących na rynku pracy.

Innowatorzy w ramach projektu otrzymają między innymi:

  • wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości do 80 000 zł,
  • pomoc ekspertów,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • sesje motywująco-inspirujące,
  • doradztwo indywidualne,
  • wsparcie organizacyjno-techniczne.

Takim wsparciem będą objęte w całym projekcie 32 wybrane innowacje, spośród których 4 zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.


O ORGANIZATORZE
Stowarzyszenia WIOSNA znane jest z takich projektów jak SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.


DLA KOGO?
Innowatorem może zostać każdy. Stowarzyszenie WIOSNA czeka zarówno na osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie czy podmioty rynku pracy. 


SPOSÓB APLIKACJI
Więcej informacji znajduje się na stronie. 

Rekrutacja trwa do 6 września 2017 r.

Wiosenny Inkubator Innowacji 
Tel.: +48 785 788 020, +48 785 501 436
E-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego