BK: Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw, które odbędzie się 11 stycznia 2017 r. o godz. 10:00  w auli im. Kazimierza Lepszego, w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego lub o 13:00 - na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w sali 209.

 


CO? - wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw (spotkanie informacyjne)
KIEDY?- 11 stycznia 2017 r., godz. 10:00 (rektorat UŚ) lub 13:00 (Wydział Pedagogiki i Psychologii)
GDZIE? (dwie lokalizacje)
- o 10:00 Uniwersytet Śląski, aula K. Lepszego
(budynek rektoratu UŚ, I piętro, Katowice, ul. Bankowa 12)

lub
- o 13:00 Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, sala 209


O WOLONTARIACIE
W dniu 11 lutego 2005 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, na podstawie którego studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Punkty te działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz zaproszonych prelegentów.

O terminie szkoleń wszyscy chętni zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez stronę Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa dla wszystkich chętnych, którzy chcą zaangażować się w wolontariat.


DLA KOGO?
Wolontariat skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli conajmniej II rok studiów.


ZAPISY
Zapisy na spotkanie informacyjne odbywają sie w Biurze Karier UŚ pod numerem: 32 359 19 82 lub 32 359 20 32 do dnia 10 stycznia 2017 r.

Osoby chętne do udziału w wolontariacie proszone są także o wypełnienie formularza podpisanie go (odręcznie), zeskanowanie i wysłanie do dnia 20 lutego 2017 r. na adres: joanna.sadowska@us.edu.pl 
lub zabranie go ze sobą na spotkanie informacyjne 11 stycznia 2017 r.


W tym roku w organizację wolontariatu zaangażowało się także Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bardzo nam miło i dziękujemy za zaangażowanie!

     

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (6 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego