Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw!

Pokaż w kalendarzu: 
0

To już ostatnie dni, aby zgłosić swój udział w wolontariacie w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw! Na wszystkie zgłoszenia czekamy do 15 stycznia 2020 r.! Nie zwlekaj! Pomaganie jest dziecinnie proste! 


CO? - wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw
APLIKACJA DO: 15 stycznia 2020 r.


O WOLONTARIACIE
W dniu 11 lutego 2005 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, na podstawie którego studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Punkty te działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz badanie kompetencji przydatnych w zawodach pomocowych!

O terminie szkoleń wszyscy chętni zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez stronę Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Obecność na szkoleniach oraz badanie kluczowych kompetencji są obowiązkowe dla wszystkich chętnych, którzy chcą zaangażować się w wolontariat.


DLA KOGO?
Program skierowany jest do studentów IV i V roku psychologii i prawa oraz studentów minimum II roku studiów I stopnia na kierunkach pedagogika, praca socjalna, socjologia, doradztwo filozoficzne i coaching oraz nauki o rodzinie.


ZAPISY
Osoby już zdecydowane, aby wziąć udział w wolontariacie proszone są o wypełnienie formularza, podpisanie go (odręcznie), zeskanowanie i wysłanie na adres: bk@us.edu.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego