Wydarzenie BK: wolontariat w Pkt. Pomocy Ofiarom Przestępstw

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają do zaangażowania się w wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Skierowany jest przede wszystkim do studentów psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej i socjologii.

 

 


CO? - wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw 
APLIKACJA DO: 23 lutego 2018 r.


O WOLONTARIACIE
W dniu 11 lutego 2005 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, na podstawie którego studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Punkty te działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz zaproszonych prelegentów.

O terminie szkoleń wszyscy chętni zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez stronę Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa dla wszystkich chętnych, którzy chcą zaangażować się w wolontariat.


DLA KOGO?
Wolontariat skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli conajmniej II rok studiów.


ZAPISY
!Osoby chętne do udziału w wolontariacie proszone są także o wypełnienie formularza, podpisanie go (odręcznie), zeskanowanie i wysłanie do dnia 23 lutego 2018 r. na adres: joanna.sadowska@us.edu.pl.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego