Konferencja "Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania..."

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na konferencję "Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy", która odbędzie się 27 lutego 2015 r. w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Konferencja zorganizowana jest w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W konferencji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk.


Program konferencji dostępny jest tutaj.


Prosimy o potwierdzanie obecności do 18 lutego br. na adres mailowy: joanna.sadowska@us.edu.pl. Osobą kontaktową jest Pani Joanna Sadowska-Chudy z Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego dostępna pod numerem telefonu: 32 359 19 82. 

Twoja ocena: Nic Średnia: 4 (4 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego