Konkurs "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2015"


Etap 1: OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie zostało przesłane do 3557 studentów/absolwentów i 906 pracodawców zarejestrowanych w serwisie www.biurokarier.edu.pl oraz 4136 studentów/absolwentów otrzymujących newsletter Biura Karier UŚ, a także zamieszczone na stronach Uniwersytetu Śląskiego.

Partnerami konkursu zostali: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Patronat honorowy nad konkuresem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.


Etap 2: NABÓR I OCENA ZGŁOSZEŃ

Do konkursu zgłoszono łącznie 27 firm/instytucji, spośród których 16 przesłało poprawnie wypełnione kwestionariusze ankiet na temat realizowanych przez siebie praktyk. Wyboru "Praktykodawcy Roku" dokonała Kapituła Konkursu w składzie:

  1. dr hab. Mirosław Nakonieczny - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  2. Maciej Zegarek - Kierownik Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego i Przedsiębiorczości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
  3. Ewa Madej - Dyrektor Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  4. Agnieszka Dunaj - Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  5. Mikołaj Makowski - Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego "Paideia" 

Etap 3: WYBÓR PRAKTYKODAWCY ROKU 2014

W dniu 20 listopada 2015 roku odbyła się Gala Finałowa drugiej edycji Konkursu "Najlepszy Praktykodawca województwa śląskiego 2015". Miejscem tego wydarzenia była Sala Marmurowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie uroczystości zaprezentowanych zostało 15 finalistów Konkursu, spośród których Kapituła wybrała zwycięzcę oraz przyznała trzy wyróżnienia.

Wyniki konkursu:
Nagroda główna: Provident Polska S.A.
I wyróżnienie: Future Processing Sp. z o.o.
II wyróżnienie: Capgemini Polska Sp. z o.o.
III wyróżnienie: TextPartner Sp. j.


Etap 4: OPRACOWANIE REKOMENDACJI

W trakcie uroczystości wręczenia nagród odbyła się również debata pomiędzy studentami, przedstawicielami środowiska akademickiego i przedstawicielami świata biznesu na temat wzorcowych rowiązań w zakresie organizacji praktyk i staży. Jej efekty przedstawiono w postaci postulatów i rekomendacji. 


Dokumenty konkursowe:

1. Regulamin Konkursu 2015
2. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 2015
3. Rekomendacje 2015

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego