Konkurs "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016"


Etap 1: OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie zostało przesłane do 3787 studentów/absolwentów otrzymujących newsletter Biura Karier UŚ oraz 3120 pracodawców zarejestrowanych w serwisie www.biurokarier.edu.pl. Ponadto, konkurs był propagowany przez media Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz patronów medialnych wydarzenia, tj.: Dziennik Zachodni, HR Polska, MonsterPolska, magazyn Studentów UŚ "Suplement", WhyStory, projekt "Kariera na Start", lokalny portal informacyjny mojeKatowice. Łącznie, informacje o konkursie pojawiły się w minimum 30 mediach lokalnych.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek,  Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa oraz Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa.


Etap 2: NABÓR I OCENA ZGŁOSZEŃ

W pierwszym etapie studenci, absolwenci i pracownicy przesłali zgłoszenia (w wersji on-line lub poprzez e-mail) podmiotów z z województwa śląskiego, które ich zdaniem realizują praktyki o wysokim walorze edukacyjnym. Łącznie zgłoszono 41 podmiotów (firm lub instytucji), do których następnie przesłano kwestionariusze ankiet konkursowych, zawierające zarówno pytania z zamkniętą kafeterią odpowiedzi, jak i pytania otwarte. Spośród wszystkich zgłoszonych podmiotów ponad połowa (18 firm i 3 instytucje publiczne) odesłała poprawnie wypełnione kwestionariusze ankiet, stając się Uczestnikami Konkursu. Następnie Koordynator Konkursu dokonał oceny pytań zamkniętych, uwzględniając zbiór norm i standardów przeprowadzania wysokiej jakości programów staży i praktyk, tj. Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

W wyniku dokonanej oceny opracowano ranking Uczestników Konkursu. Dalsza ocena odbywała się dwutorowo:

 • 15 podmiotów, które uzyskały największą liczbę punktów w rankingu wzięło udział w publicznym plebiscycie, zorganizowanym w partnerstwie z Dziennikiem Zachodnim, trwającym od 18 stycznia do 16 lutego 2017 r. W wyniku tego etapu przyznano nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia,
 • 5 firm oraz 3 instytucje, które uzyskały największą liczbę punktów w rankingu zostały poddane ocenie Kapituły Konkursu (na podstawie pytań otwartych zawartych w kwestionariuszach ankiet) w dniu 09 lutego 2017 r. W wyniku tego etapu przyznano nagrodę Kapituły Konkursu dla Firmy oraz nagrodę Kapituły Konkursu dla Instytucji Publicznej.

Wyboru Praktykodawców dokonała Kapituła w składzie:

 1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 2. prof. dr hab inż. Arkadiusz Mężyk – JM Rektor Politechniki Śląskiej,
 3. dr hab. prof. UE Robert Tomanek – JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 4. dr hab. prof. ATH Czesław Ślusarczyk – Prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
 5. dr hab. prof. nadzw. AWF Rajmund Tomik – Prorektor ds. dydaktyki i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
 6. Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 7. Zenon Nowak – Prezes Prasy Śląskiej,
 8. Ryszard Genge – Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
 9. Mateusz Skowroński – Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice,
 10. Tomasz Górski – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 11. Iwona Matuszewska – Biuro Prasowe Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Etap 3: WYBÓR PRAKTYKODAWCY ROKU 2016

W dniu 23 lutego 2017 roku odbyła się Gala Finałowa trzeciej edycji Konkursu "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego". Miejscem tego wydarzenia był Pałac Goldsteinów w Katowicach. 

Wyniki Konkursu:
Nagroda główa: Electropoli Poland Sp. z o.o.
I wyróżnienie: TextPartner Sp.j.
II wyróżnienie: NGA HR Katowice
III wyróżnienie: Adient Seating Poland Sp. z o.o.

Nagrody Kapituły Konkursu otrzymały:
Nagroda Kapituły Konkursu dla Firmy: Future Processing Sp. z o.o.
Nagroda Kapituły Konkursu dla Instytucji Publicznej: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ Agnieszki Gabryś. Podczas Gali wręczono również zestawów nagród uczestnikom czterech mini-konkursów, odbywających się na profilu społecznościowym Facebook Biura Karier. Nagrody wręczyli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego oraz firm, które zwyciężyły w konkursie "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2015".


Etap 4: OPRACOWANIE REKOMENDACJI

W dniu 22 marca 2017 r. odbędzie się debata na temat standardów, jakie powinny spełniać praktyki i staże, w której wezmą udział zwycięzcy Konkursu, a także przedstawiciele władz miasta, uczelni wyższych oraz studentów. Jej efektem będzie opracowanie postulatów i rekomendacji. 


Dokumenty konkursowe:

1. Regulamin Konkursu 2016
2. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 2016
3. Regulamin mini-konkursów na Facebooku
4. Rekomendacje 2016

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego