Zrealizowane

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 • Moduł stażowy w ramach projektu "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" - celem modułu stażowego była realizacja płatnych staży zgodnych z kierunkiem kształcenia, w wymiarze 120 lub 360 godzin zadań stażowych (przy założeniu minimum 20 godzin tygodniowo). Stażami zostali objęci studenci i studentki kierunków ze wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ, dzięki czemu zostaną zniwelowane różnice w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi. Projekt trwał do 30 grudnia 2023 r. Więcej informacji na stronie Biura Karier oraz na stronie projektu.
 • "Studia i co dalej? - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy" - celem projektu jest podniesienie jakości i rozwój usług świadczonych przez Biuro Karier poprzez wsparcie w okresie trwania projektu studentów i studentek w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Projekt trwał do 30 kwietnia 2021 r i był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na stronie Biura Karier
 • „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” - celem projektu jest wsparcie procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej poprzez upowszechnienie rozwiązań wypracowanych przez uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników oraz firmy. Projekt trwał od lipca 2016 roku do września 2019 roku - i był finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji na stronie Biura i stronie projektu.
 • "TEchnologies for young ENtrepreneurs" (TEEN) - celem projektu było poznanie sposobów rozpowszechniania kultury przedsiębiorczości i narzędzi IT wspierających przedsiębiorczość wśród osób młodych. Projekt trwał od sierpnia 2013 roku do lipca 2015 roku - i był finansowany z Programu Leonardo da Vinci. Więcej informacji na stronie Biura i stronie projektu.
 • "Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy" - celem projektu była aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczestników projektu, pozostających bez zatrudnienia, poprzez wyposażenie ich w latach 2014-2015 w kwalifikacje i umiejętności odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców. Projekt trwał od lutego 2014 do kwietnia 2015 roku - i był finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji na stronie Biura i stronie projektu.
 • "Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia" - celem projektu było stworzenie Narodowego Programu i Metodologii Doradztwa Kariery oraz przewodnika dotyczącego planowania kariery "CareerS Kit" dla studentów i pracowników naukowych. Projekt trwał od 2011 roku do 2014 roku - i był finansowany z Programu Tempus. Więcej informacji o projekcie na stronie Biura i stronie projektu
 • "Go to work. Polish young professionals on European labour market" - celem projektu było wzmocnienie potencjału zawodowego absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Śląskiego oraz ułatwienie tymże absolwentom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, podniesienia kompetencji międzykulturowych i językowych, zapoznania się z warunkami pracy w środowisku międzynarodowym. Projekt trwał od 2011 do 2013 roku - i był finansowany z Programu Leonardo da Vinci. Więcej informacji o projekcie na stronie Biura.
 • "Przedsiębiorczość Akademicka na START" - celem projektu było podniesienie poziomu kreatywności, transferu wiedzy i postaw przedsiębiorczych wśród studentów uczelni wyższych województwa śląskiego. Projekt trwał od 2011 do 2013 roku - i był finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji o projekcie na stronie Biura i stronie projektu.
 • "Kreator Innowacyjności - Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej" - celem projektu było promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim oraz wspieranie jego uczestników w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Projekt trwał od 2011 do 2013 roku - i był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Więcej informacji o projekcie na stronie Biura.
 • „Program Promocji Przedsiębiorczości w Uczelniach Wyższych w Województwie Śląskim” - celem projektu było, m.in. promowanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród studentów oraz pracowników akademickich uczelni wyższych z województwa śląskiego. Projekt trwał od 2009 do 2011 roku - i był finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji o projekcie na stronie Biura i stronie projektu.

 


ZREALIZOWANE KONKURSY

 • Konkurs "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego" - jego celem jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych praktyk i staży, m.in. poprzez wyłanianie najlepszych praktykodawców w regionie i informowanie o nich studentów. Konkurs jest realizowany od 2014 roku. Więcej informacji na stronie Biura i stronie Konkursu.
 • Konkurs na najlepszą strategię marketingową Biura Karier "Zbuduj strategię i zgarnij studia" - celem konkursu było wyłonienie najlepszej strategii marketingowej Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs odbył się w 2013 roku - i był finansowany ze środków Uniwersytetu Śląskiego. Więcej informacji o konkursie na stronie Biura.
 • "Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań" - celem konkursu było wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej), proponującej innowacyjne rozwiązanie w jednym z wskazanych obszarów tematycznych.  Konkurs odbywał się w latach 2012 i 2013 - i był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Więcej informacji na stronie Biura.

 


ZREALIZOWANE WYDARZENIA

 • "Targi Kariery" i "Jobs Spot" - celem obu wydarzeń były spotkania studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego z przedstawicielami czołowych pracodawców w województwie śląskim. Wydarzenia były realizowane w latach 2013-2015, przy czym Targi Kariery odbywały się w marcu, a Jobs Spot w październiku. Więcej informacji na stronie Biura.
 • Spotkania "Licencjat i co dalej?" - ich celem było uzyskanie przez absolwentów I stopnia studiów odpowiedzi na wszelkie pytania związane z możliwością zrobienia kariery. Spotkania odbywały się w 2013 roku. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Biura.
 • Spotkania "Którędy do pracy?" - ich celem było stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy specjalistami konkretnych dziedzin i studentami rozważającymi wykonywanie wybranego zawodu w przyszłości. Spotkania odbywały się od 2010 do 2012 roku. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Biura.
Twoja ocena: Nic Średnia: 4.3 (10 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego